Ja disposeu al menú principal d’un accés directe al nostre sistema de TeleGestióRemota.